Product Categories

Contact US

  • Dongguan Xingkai Electronic Technology Co., Ltd.
    Web site: www.stir.net.cn
    Address: Nanyuan Industrial Park No. 247 Qingfeng Road, SanZhong Village,Qingxi Town, Dongguan.
    Telephone: (+86)769-39001999
    Fax: (+86)769-39001900